Jak zarabiać na używaniu terminala płatniczego?

Mało kto wie, że posiadanie w swoim punkcie sprzedaży terminala płatniczego to nie tylko koszty, ale też możliwość uzyskania dodatkowych przychodów. Nie chodzi tylko o to, że przyjmowanie płatności kartami, czy przy użyciu telefonu, przekłada się na wzrost obrotów – choć jest to oczywiście prawda, ponieważ klienci używający różnych metod płatności bezgotówkowych, nie są ograniczeni posiadaną gotówką w portfelu, zatem chętniej kupują więcej, niż  klienci, którzy płacą gotówką. Najważniejsze jednak, ze przy użyciu terminala płatniczego można świadczyć różne dodatkowe usługi i zarabiać na prowizjach od nich!

Usługi dodatkowe w terminalach płatniczych

O tym, jakie usługi dodatkowe możemy świadczyć za pomocą terminala płatniczego decyduje umowa z operatorem terminala. Przy wyborze operatora warto więc zwrócić uwagę na to, jakie usługi dodatkowe znajdują się w jego ofercie. Oferty poszczególnych operatorów różnią się nie tylko ilością usług dodatkowych, ale i prowizją, jaką możemy otrzymać za ich świadczenie.

Do najpopularniejszych usług dodatkowych, które znajdują się w ofercie niemal każdego operatora, należą:

  • cashback
  • DCC („przewalutowanie”)
  • doładowania telefonów komórkowych (inaczej doładowania GSM)
  • opłacanie rachunków
  • płatności bez fizycznego użycia karty (płatności „MO/TO”).

Usługa cashback w terminalu płatniczym

Cashback to usługa umożliwiająca użytkownikowi karty dokonywanie wypłat gotówki przy okazji transakcji kartą (np. usługa Płać Kartą i Wypłacaj od Mastercard). Oznacza to, że dzięki terminalowi, klient, płacąc kartą za zakupy, może przy okazji dokonać wypłaty gotówki, zupełnie tak, jakby korzystał z bankomatu – tyle tylko, że w tym przypadku rolę bankomatu pełni kasa fiskalna.

Świadczenie usługi cashback może przynieść nam wiele korzyści:

  • Za każdym razem, gdy dokonamy wypłaty, zarobimy na prowizji od niej. W zależności od oferty operatora prowizja od usługi cashback może mieć formę albo procentowej marży od sumy wypłacanej gotówki albo stałej kwoty, niezależnej od wysokości wypłaty.
  • Dla firmy oferującej wypłaty cashback zmniejszenie ilości gotówki w kasie to dobra wiadomość. Efektem tego jest bowiem obniżenie kosztów obsługi gotówki: ochrony i transportu do banku.
  • Najważniejsze jednak, że dzięki usłudze cashback zyskuje się zadowolenie i lojalność klienta. Fakt, że może wypłacić pieniądze w prowadzonym przez nas sklepie, może stanowić dla niego dodatkową zachętę, żeby go odwiedzić – zwłaszcza wtedy, gdy w pobliżu nie ma żadnego bankomatu, albo korzystanie z nich jest obciążone opłatami. Z badań Mastercard wynika, że wielu klientów zaczyna korzystać ze sklepu właśnie dlatego, że oferuje on cashback – a to oznacza większe obroty sklepu.

Płatności walutą zagraniczną w terminalu płatniczym

Usługa DCC (ang. Dynamic Currency Conversion, dynamiczna konwersja walut), popularnie nazywana „przewalutowaniem” pozwala posiadaczom kart dokonywać płatności bezgotówkowych bezpośrednio w walucie, w której prowadzona jest ich karta płatnicza. Dzięki DCC klient z kartą wystawioną w walucie zagranicznej, może w momencie transakcji sprawdzić na terminalu płatniczym kurs, po jakim dokonane zostanie przewalutowanie i kwotę, jaką w ostateczności zapłaci. Usługa DCC pozwala mu zapłacić kartą równie bezproblemowo, jak gdyby nigdy nie opuszczał swojego kraju. Dla sprzedawcy posiadającego terminal płatniczy z usługą DCC każda transakcja zrealizowana za jej pomocą, podobnie jak przy cashbacku, wiąże się z uzyskaniem prowizji. Co ważne, rozliczenie takiej transakcji następuje w walucie krajowej. Usługę DCC opłaca się świadczyć zwłaszcza wtedy, gdy nasz punkt sprzedaży znajduje się w miejscowości, którą odwiedza wielu turystów z zagranicy.

Doładowanie telefonu komórkowego za pomocą terminala płatniczego

Kolejną usługą dodatkową świadczoną przez posiadaczy terminali płatniczych są doładowania telefonów komórkowych, czyli możliwość doładowania kart różnych operatorów telefonicznych. Istnieją dwa rodzaje doładowań: offline i online. W przypadku doładowań offline, po zapłacie przez klienta kwoty doładowania (niekoniecznie kartą), otrzymuje on wydrukowany z terminala paragon, na którym znajduje się unikalny kod. Gdy klient wprowadzi ten kod na klawiaturze swojego telefonu, nastąpi zasilenie jego konta kwotą doładowania. W przypadku doładowań online, doładowanie następuje automatycznie z chwilą połączenia się przez terminal z centrum rozliczeniowym operatora komórkowego, po wprowadzeniu do terminala numeru telefonu i kwoty doładowania. Choć dziś usługa ta nie jest już tak popularna jak jeszcze kilka lat temu, wciąż jednak bardzo dużo osób, zwłaszcza starszych, doładowuje swoje telefony komórkowe wyłącznie w ten sposób. Oferowanie przez osoby prowadzące punkty sprzedaży wyposażone w terminal płatniczy usługi doładowania pozwala przyciągnąć do nich dodatkowych klientów – często, przy okazji doładowania, postanawiają oni dodatkowo skorzystać z usług przedsiębiorcy i w ten sposób przyczyniają się do wzrostu obrotu w punkcie.

Opłacanie rachunków za pomocą terminala płatniczego

Jeżeli do terminala płatniczego dołączony jest skaner kodów kreskowych, to znaczy, że za pomocą takiego terminala można opłacać rachunki domowe. W ten sposób klienci mogą przy okazji zakupów zapłacić również swoje comiesięczne opłaty za gaz albo abonament za telewizję. Usługę taką wielu klientów uważa za znacznie tańszą alternatywę od regulowania płatności za pomocą poczty lub banku. Z kolei dla posiadacza terminala taka usługa stanowi źródło dodatkowych przychodów i może pomóc zwiększyć zadowolenie klienta z korzystania z jego usług.

Płatności MO/TO

Kolejnym źródłem przychodów dla posiadacza terminala płatniczego może być wprowadzenie tzw. płatności MO/TO (ang. Mail Order/Telephone Order), które umożliwiają przyjęcie zapłaty za towar lub usługę bez fizycznej obecności karty. Transakcja realizowana jest na podstawie zlecenia mailowego lub telefonicznego, z wykorzystaniem danych udzielonych w zleceniu przez klienta. Dane te wprowadza do terminala sam jego posiadacz. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne w przypadku prowadzenia punktu sprzedaży wysyłkowej, księgarni internetowej bądź punktu przyjmującego zamówienia drogą korespondencyjną. Może ono również przydać się, gdy prowadzimy hotel, w którym rezerwacje wymagają opłacenia – bądź gdy chcemy uzupełnić rozliczenie z gościem hotelu, który już go opuścił. Na podobnej zasadzie działa usługa zlecenia stałego. W ramach takiej usługi użytkownik karty płatniczej umawia się z posiadaczem terminala, że będzie on w regularnych odstępach czasu obciążał jego kartę ustaloną kwotą, a sama obecność tej karty nie będzie przy tym konieczna. Taka usługa jeszcze szczególnie pomocna, gdy prowadzimy punkt pobierający od klientów stałe okresowe opłaty – np. składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie lub prenumeraty. Na usłudze stałego zlecenia korzysta również klient, który nie musi angażować swojego czasu na regularne dokonywanie transakcji, o konieczności opłacenia których zdarza się przecież czasami zapomnieć.

Inne usługi dodatkowe oferowane przez operatorów terminali

Poza podstawowymi usługami, które wymienione zostały powyżej, operatorzy mogą oferować jeszcze inne usługi dodatkowe, których świadczenie będzie dla posiadaczy terminali szansą na bonusowy zarobek.

Programy promocyjne operatorów terminali

Zastanawiając się, jak uzyskać dodatkowe dochody z przyjmowania płatności kartą, warto pamiętać, że niektórzy operatorzy oferują specjalne programy bonusowe dla firm, które zdecydują się skorzystać z ich usług. W ramach takich programów zyskać możemy dodatkowe pieniądze za każdym razem, gdy łączna wartość dokonanych w naszym punkcie sprzedaży transakcji kartami płatniczymi przekroczy ustalone z operatorem progi. Takie rozwiązanie bardzo opłaca się obu stronom. Jeśli przystąpimy do takiego programu i będziemy zachęcać klientów do płacenia kartą na tyle skutecznie, że osiągniemy założone z operatorem progi, możemy znacznie zmniejszyć nasze comiesięczne koszty związane z obsługą płatności bezgotówkowych.

Poza usługami dodatkowymi opisanymi powyżej, operatorzy często oferują akceptantom możliwość wprowadzenia systemów lojalnościowych opartych o karty płatnicze klientów. Usługa taka polega na rejestracji kart używanych przez klientów sklepu i wprowadzania ich do specjalnego systemu, którym zarządza właściciel sklepu. W ramach systemu może on wprowadzać dla swoich klientów różne rabaty i bonusy, np. zniżki za zakupy o wartości przekraczającej określoną kwotę, happy hours z promocyjnymi cenami albo programy lojalnościowe polegające na zbieraniu punktów za zakupy i wymienianiu ich później na nagrody. Usługa rejestracji kart w systemie, choć wiąże się z pewnymi kosztami, daje ogromne korzyści promocyjne i marketingowe, a dzięki temu prowadzi do dużego wzrostu obrotu.

Korzyści z usług dodatkowych w terminalach płatniczych

Zastanawiając się, ile można zarobić za pomocą świadczenia usług dodatkowych w terminalu płatniczym, trzeba pamiętać, że w każdym przypadku zależy to od specyfiki prowadzonego przez nas punktu. Jeśli na przykład prowadzimy kawiarnię w centrum miasta odwiedzanego często przez obcokrajowców, warto pomyśleć o wprowadzeniu udogodnienia, jakim jest usługa DCC. Z kolei prowadząc np. niewielki kiosk, nawet w niedużej miejscowości, na pewno zyskamy wiele, oferując usługę  doładowywania telefonów.

Prowizje ze świadczenia usług dodatkowych mogą znacząco zmniejszyć comiesięczne rachunki od operatora – czasami może nawet zdarzyć się tak, że nasze zyski z usług dodatkowych przewyższą koszty związane z obsługą transakcji na terminalu!

Warto uważnie przeanalizować oferty operatorów terminali płatniczych i sprawdzić, jakie usługi dodatkowe oferują oni w ramach współpracy. Świadczenie przez posiadacza terminalu płatniczego usług dodatkowych daje bowiem wiele korzyści. Nie dość, że pozwala znacznie zwiększyć comiesięczne przychody, to jeszcze buduje pozytywny wizerunek firmy – klienci, wiedząc, że poza skorzystaniem z naszej podstawowej działalności, mogą u nas również wypłacić pieniądze, opłacić rachunki bądź doładować telefon, będą znacznie bardziej chętni, żeby korzystać z naszych usług. Świadczenie takich dodatkowych usług działa również jak magnes przyciągający do nas nowych klientów. A każdy nowy klient to nie tylko jednorazowe zwiększenie obrotu, ale i szansa na nową, długotrwałą relację.